Anders Ågren

Många ärenden på KF idag

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som sitter, tabell och inomhus

Då var det dags för månadens sammanträde med fullmäktige, där vi bl.a. ska behandla Umeå kommuns årsredovisning för 2018.  Från Moderaterna har vi därutöver aktualiserat en rad ärenden: motion om lokalt tiggeriförbud, interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå, interpellation om den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå samt en fråga om Umeås företagsklimat. På bilden ovan är jag uppe i den första interpellationsdebatten om kostnaderna för Kvinnohistoriskt museum.

Full fart med andra ord!