Anders Ågren

Sverige får inte bli en fristad för potentiella IS-terrorister!

Kampen mot terrorismen måste föras på bred front. I dag presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, partiets toppkandidat till Europaparlamentet, samlade insatser för att stärka kampen mot terrorismen. Det handlar både om ökade resurser i Moderaternas kommande ekonomiska vårmotion för att förebygga, förhindra och bekämpa terrorism och om nya åtgärder på EU-nivå.

Moderaterna vill förstärka arbetet mot terrorism. Idag presenterade vi således ett batteri med förslag för att bekämpa terrorismen:

  • Återkalla svenska medborgarskapet ifall någon med dubbelt medborgarskap begår terrorbrott
  • Ökade resurser till Säpo för att punktmarkera potentiella terrorister och IS-återvändare
  • Ökade resurser till Åklagarmyndigheten för att utreda IS-terroristers brott
  • Kriminalisera deltagande i och samröre med terroristorganisationer
  • Skärpta straff för terroristrelaterad brottslighet
  • Ge SÄPO fler och mer långtgående befogenheter i kampen mot terrorismen
  • Fördubbla Europols budget och stärk arbetet mot terrorism
  • Ökade resurser till Försvarets Radioanstalt (FRA)
  • Sverige ska gå med i Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och driva på för att öka EPPO:s befogenheter.
  • Gemensamt EU-ramverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund.

På måndag ska vi förövrigt i Umeå kommunfullmäktige debattera min interpellation om återvändande IS-terrorister. Vi har ju via media kunnat läsa att det bl.a. i Västerbotten (däribland Umeå) finns personer som återvänt från Syrien. Detta måste tas på största allvar!