Anders Ågren

Kärnkraft är klimatsmart!


Sverige behöver fossilfri el, och kärnkraften är bästa sättet. Sveriges behov av el ökar, inte minst eftersom elbilar blir allt populärare och många industrier vill ställa om. Kärnkraften är fossilfri och står för ca 40 procent av Sveriges elproduktion. Som jämförelse står solceller för ca 0,2 procent och vindkraften runt tolv procent.

Kärnkraften tillför stabilitet till elförsörjningen. Den kan leverera stora mängder fossilfri el dygnet runt, även när det är vindstilla eller molnigt.
Vi moderater lämnar Energiöverenskommelsen om kärnkraftens roll inte förtydligas.

Sverige och EU behöver mer kärnkraft, inte mindre.