Anders Ågren

Ett öppet samtal i demokratins namn

Bilden kan innehålla: 6 personer, inklusive Anders Ågren, Niklas Nordström och Marie Morell, personer som ler, personer som sitter

Ett öppet samtal i demokratins namn. Tidigare i veckan deltog jag i panelen på ett direktsänt SKL-webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda och journalister. Greta Berg (SKL), jag själv, huvudprogramledare Anna-Lena Pogulis (SKL), Anna-Karin Thorstensson (SVT), Niklas Nordström KSO Luleå och Hanna Andersson från Medieinstitutet FOJO.

Omkring 200 deltagare som lyssnade, skickade in kommentarer och ställde frågor. Tonen och klimatet i det offentliga samtalet har blivit extremt mycket hårdare. Viktigt att uppmärksamma och motverka. Inte minst måste politiker bli bättre på att anmäla alla hot som man utsätts för. I senaste undersökningen (PTU 2017) uppgav omkring var fjärde förtroendevald politiker att man blivit utsatt för hot, hat eller våld. Men bara 19 procent av dessa polisanmäldes.

Efter fyra år i opposition är Moderaterna förövrigt tillbaka vid makten i SKL. I onsdags var det första gruppmötet med nya M-gruppen – därtill på klassisk mark på 12:an, längst upp i SKL-huset (bilden ovan). Vi besöktes av strategichefen Per Rosencrantz, som gick igenom det allmänna opinionsläget.

Jag själv är numera vice ordförande i SKL:s demokratiberedning och vi hade vårt första sammanträde i Stockholm i torsdags. Det är positivt att vi har flera företrädare från Västerbotten och norra Sverige på viktiga positioner inom SKL. Det ger oss ett viktigt inflytande och goda kontaktytor, oavsett partitillhörighet.