Anders Ågren

Antalet anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden ökar kraftigt i Umeå

Den 28 mars publicerade Brå den slutliga statistiken över anmälda brott 2018. Anmälda brott på nationell nivå om sexuellt ofredande, minskade med 338 brott (−3 %). Till de brottstyper inom kategorin “brott mot person” som ökade hör bland annat anmälda våldtäkter, som ökade med 589 brott (+8 %). Så längt den nationella statistiken.

Vad händer då i Umeå i detta avseende?

Under senare år har ju sexualbrotten ökat kraftigt i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden har nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Detta enligt den aktuella statistiken från Brå. 

Det är en fruktansvärd utveckling! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Utvecklingen går sedan flera år åt helt fel håll. Samtidigt som våldtäkter och sexuella ofredanden kraftigt ökar, så är oron bland unga kvinnor utbredd i Umeå. Enligt senaste Unga-enkäten som nyligen presenterades av Umeå kommun så uppger 41 procent – 4 av 10 – unga tjejer i åldern 13-18 år att det är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna i Umeå.

Otryggheten och den kraftiga ökningen av sexualbrott i Umeå kommer att bli ett ärende på nästa fullmäktige. Polisen och Umeå kommun måste gemensamt kraftsamla för att öka tryggheten och minska sexualbrotten. Som jag har skrivit tidigare här på bloggen så har jag lämnat in en interpellation som kommer upp den 29 april.