Anders Ågren

4 av 5 nya jobb skapas i småföretag!

Tidigare i veckan hade vi en träff med Företagarna och deras regionchef Jonas Nordin. Deras rapport Välfärdsskaparna 2019 presenterades. Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 23 procent av kommunens skatteintäkter, vilket motsvarar 1,36 miljarder kr.

Välfärden är beroende av växande småföretag! Företagare måste uppskattas mer och beskattas mindre. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i världsklass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, sänk kommunalskatten,  förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Moderaterna har förslagen för ett bättre företagsklimat!