Anders Ågren

Moderaterna i Umeå välkomnar polisens besked om övervakningskameror!

Polisen ska till hösten sätta upp övervakningskameror på platser i Umeå där det sker flest brott. Detta rapporterar bl.a. SR P4 i ett inslag.

Moderaterna välkomnar detta besked! I Umeå har vi moderater länge drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018. Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror.

På riksplanet har frågan om kameraövervakning stegvis blivit mindre kontroversiell. Även ledande socialdemokrater på nationell nivå lyfter fram behovet av det, i takt med en oroväckande ökning av brottsligheten. Polisen nationellt efterlyser exempelvis tio gånger fler övervakningskameror än vad som finns idag.

Detta behövs även i Umeå och till hösten ska övervakningskamerorna vara uppsatta. Mycket bra!

Den samlade vänstern i Umeå lär väl beklaga detta, men för oss som vill bekämpa brottsligheten i Umeå är detta goda nyheter!