Anders Ågren

Hederskultur hör inte hemma i Sverige!

Umeå måste ta kampen mot hedersförtryck! Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det krävs krafttag för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

På Umeå kommunfullmäktige i måndags fick vi tyvärr se motsatsen.

Politiker från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och delar av Socialdemokraterna relativiserade och misstänkliggjorde hela frågan om hedersförtryck. Deras ilska riktades istället mot dem som lyfte frågorna. Kritiker av hedersförtryck pekades ut som ”islamofob”, för att nämna ett exempel på övertramp. Detta är allvarligt.

Miljöpartiet anklagade t.o.m. 0ss Moderater för populism, p.g.a. vårt tydliga ställningstagande mot hedersförtryck. De borde skämmas.

Agerandet från MP, V och delar av S har fått stor uppmärksamhet nationellt under veckan, och fördömandena är tydliga. T.o.m. den kände svenska terrorexperten Magnus Ranstorp reagerade på debatten i Umeå KF. Reaktionerna blev så starka att kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) kände sig tvingad igår att gå ut i ett pressmeddelande och förklara att Socialdemokraterna i Umeå faktiskt vill bekämpa hedersförtryck.

Ganska talande för problemen inom (S) i Umeå  i denna fråga. Trots flera timmars debatt i kommunfullmäktige, och där många socialdemokrater var uppe i talarstolen och relativiserade förekomsten av hedersförtryck, så tvingas deras främste företrädare några dagar senare gå ut och förklara att (S) faktiskt vill bekämpa hedersförtryck.