Anders Ågren

Vad hade hänt om statsminister Stefan Löfven hållit sitt starka tal mot hedersförtryck inför Umeå kommunfullmäktige?

Om statsminister Stefan Löfven hållit sitt tal om kampen mot hedersförtryck inför Umeå kommunfullmäktige hade sannolikt reaktionerna blivit helt annorlunda. På S-kongressen i helgen höll han ju ett uppskattat och tydligt tal där han lovade att krossa hedersförtrycket i Sverige, att bekämpa hedersförtrycket – och hata det – i alla kommuner, i alla landsting, i varje skola. Och han uppmanade S-politikerna att gå i bräschen för kampen mot hedersförtryck.

Men vad händer då i Umeå?

Det var tur för Stefan Löfven att han inte höll talet inför Umeå kommunfullmäktige. Där är samma uppfattningar nämligen hemska och suspekta. Uppenbarligen. Hade Löfven sagt samma sak inför Umeå kommunfullmäktige hade han blivit anklagad av talare efter talare från MP, V och delar av sitt eget parti för att vara islamofob, främlingsfientlig, halvrasist och ute med en grumlig agenda.

Bara det faktum att flera ärenden på dagordningen – tvångsäktenskap, hedersförtryck och återvändande IS-terrorister – skulle diskuteras fick flera KF-ledamöter att reagera negativt i talarstolen. Och klaga på debattklimatet i Umeå.

Deras reaktioner avslöjar ganska mycket. Och sannolikt mer än de själva hade tänkt sig. Det är mycket oroande att frågan om hedersförtryck väcker sådana starka motkrafter. Bara att uppmärksamma frågan väcker upprördhet – men därigenom blir det ganska avslöjande. De är mer arga på den/dem som ställer frågorna, än vad de är arga på själva hedersförtrycket.

Den s.k. hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det är värderingar som inte hör hemma i vårt Umeå. Här måste Umeå kommun vara tydlig i sitt budskap. Vi tar strid mot hedersförtryck!

En viktig del i att kunna bekämpa hedersförtryck är ju naturligtvis att ha en god bild av dess förekomst. Därför är det viktigt med en noggrann kartläggning av dess förekomst. Vi moderater har röstat för det förslaget i kommunfullmäktige. Vid gårdagens fullmäktige konstaterade vi också – det behövs en fördjupad kartläggning av hedersförtrycket bland unga på våra skolor.

Resultatet i UNGA18, pekar ju just på skillnader mellan ungdomar födda i Sverige, och ungdomar födda utanför Europa. Den sistnämnda gruppen har betydligt lägre grad av självbestämmande.

Hedersförtryck är det absolut största hotet mot svensk jämställdhet! Enligt forskare kan så många som 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Man bedömer att var tredje elev (!!) med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer. Detta enligt docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Baserat på enkäter i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får inte bestämma vem de ska gifta sig med.

Hederskultur hör inte hemma i Sverige. Det måste bekämpas på alla plan. Förebyggande insatser, utbildning och samverkan, skärpt lagstiftning.

Moderaterna kommer att ta striden i Umeå mot hedersförtryck!