Anders Ågren

Hederskultur hör inte hemma i Sverige!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Därför är det mycket allvarligt att jämställdheten nu hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet. Såväl i Umeå som i övriga delar av Sverige. Vi måste försvara jämställdheten.

Moderaterna föreslår bl.a:

– Skärpta straff för hedersförtryck.

– Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige.

– Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.

– Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

– För kontinuerlig statistik om förekomsten av hedersförtryck på kommunal nivå.

– Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.