Anders Ågren

Hederskultur är största hotet mot svensk jämställdhet!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor har varit lång. Därför är det mycket allvarligt att jämställdheten nu hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet. Detta måste motverkas såväl i Umeå, som i övriga delar av Sverige.

Vi måste försvara jämställdheten. Våra fri- och rättigheter ska gälla lika för alla. Men det största hotet mot jämställdheten i Sverige är hedersförtrycket. Enligt forskare kan så många som 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Man bedömer att var tredje elev (!!) med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer. Detta enligt docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Baserat på enkäter i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får inte bestämma vem de gifter sig med.

Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det behövs regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.