Anders Ågren

Ett bättre företagsklimat

Bilden kan innehålla: 2 personer, inklusive Anders Ågren, personer som ler, personer som står och kostym

Jag och Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten, träffades igår på Rex för ett samtal om vikten av ett positivt företagsklimat. Här finns det onekligen mycket att göra för att förbättra förutsättningarna, såväl lokalt som nationellt. Det är viktigt att föra dialog och lyssna på synpunkter från företagen.

Vi måste skapa goda förutsättningar för såväl små, medelstora som stora företag. Vår välfärd är beroende av framgångsrika företag. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i högsta klass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kommun kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, sänk kommunalskatten, uppmuntra valfrihet, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Moderaterna och övriga borgerliga partier har politiken för att förbättra det lokala företagsklimatet!