Anders Ågren

Ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning

Igår blev jag vald till ny vice ordförande i SKL:s beredning för demokratifrågor åren 2019-2023. Ett stort tack till styrelsen för förtroendet!

Frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och insatser mot våldsbejakande extremism ligger högt på den politiska dagordningen! Såväl på den lokala, regionala, nationella som internationella nivån.