Anders Ågren

Moderaterna utser nationell reformgrupp inför partistämman – tack för förtroendet!

Det är full fart på alla fronter just nu. I morse skickade vi ut ett pressmeddelande som även läggs upp här på bloggen.

Pressmeddelande 2019-03-08

Ågren tar plats i nationell M-reformgrupp

Moderaterna ska ta fram ett nytt reformprogram där partiets tyngsta profilområden ska utvecklas. Partistyrelsen har inför partistämman i oktober 2019 utsett en arbetsgrupp bestående av nio företrädare som ska utveckla bl.a. partiets ekonomiska politik. Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen leds av Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson. Gruppen har ett brett uppdrag att ompröva och stärka partiets befintliga ekonomiska politik och utveckla nya reformer inom ett antal områden: Skatterna, arbetsmarknaden, miljö och klimat, bostadsmarknaden, infrastruktur och förbättrade förutsättningar att bo och arbeta utanför storstäderna. Det är alltså ett omfattande uppdrag.

– Jag är mycket nöjd att ha fått förtroendet av partiledningen att ingå i reformgruppen. Moderaterna måste blicka framåt! Sverige behöver ett starkt och tydligt borgerligt parti, som samlar både liberala och konservativa. Vi behöver ge raka och tydliga besked till väljarna. Vi behöver en politik för hela landet, och Moderaterna är numera det parti som bäst tar tillvara norra Sveriges intressen, säger Anders Ågren i en kommentar.

– Att jag får en central del i detta reformarbete är naturligtvis positivt. Ju fler sammanhang som Umeå och Västerbotten kan göra sin röst hörd, desto bättre. Moderat politik är ett framgångsrecept, oavsett om man bor i norra Sverige, Stockholm eller i Skåne. Det är viktigt att detta också genomsyrar våra konkreta politiska förslag, avslutar Ågren.

Arbetsgruppen i sin helhet består av följande personer:

Elisabeth Svantesson (ordförande), ekonomiskpolitisk talesperson

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Mats Green, bostadspolitisk talesperson

Jessika Roswall, trafik- och infrastrukturpolitisk talesperson

Benjamin Dousa, ordförande i MUF

Lars-Ingvar Ljungman, förbundsordförande Skåne

Anders Ågren, förbundsordförande Västerbotten

 

Till gruppens arbete är en rad tjänstemän inom Moderaterna adjungerade.