Anders Ågren

Äntligen åtgärder mot osund konkurrens i Umeå kommun!

Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Nu ska Umeå kommun ta frågan om ”osund konkurrens” från kommunen gentemot det privata näringslivet på allvar. Det är verkligen på tiden! De senaste 12 åren har vi från de borgerliga partierna – år efter år – aktualiserat frågan. Men inget har hänt. Förrän nu!

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv från 2018, så hamnade Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gällde området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 264 av landets 290 kommuner.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier har vi länge uppmärksammat detta. Vi lämnade in en motion om det redan år 2007, och vi har sedan dess år efter år i våra budgetförslag haft med uppdragsförslag till fullmäktige om att kartlägga osund konkurrens, och underlätta för företag att anmäla till kommunen om de upplever konkreta problem.

Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har alltid röstat nej. Senast i juni 2018.

Nu har det dock skett en förändring! Nu genomförs det förslag som Alliansen i Umeå drivit under alla dessa år! Äntligen.

Umeå kommuns hemsida finns nämligen en ny funktion för att företagare ska kunna anmäla ärenden om osund konkurrens till ansvariga på kommunen. Texten enligt nedan:

 

Osund konkurrens

 Om du anser att Umeå kommun bedriver verksamheter som snedvrider konkurrensen för en privat näringsidkare kan du kontakta oss för att skapa ett ärende. För att anmäla ett ärende behöver du inte vara det företag som blir utsatt för snedvriden konkurrens.

 När du anmäler ett ärende tar vi kontakt med dig för att lyssna på din erfarenhet och dina tankar kring konkurrenssituationen. Vi tar sedan en dialog internt med den aktuella verksamheten för att se om vi kan lösa ärendet via dialog.

 Om det inte går att lösa via dialog förbereder vi ärendet och presenterar det för företagarrådet. Där får vi deras input till ett förslag på lösning. Därefter lyfter vi frågan till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för att få ett politiskt beslut i ärendet.

 Vi återkopplar till dig löpande i processen där du får vara med och påverka information och dialog.