Anders Ågren

Föreslagen till ny viceordförande för SKL:s demokratiberedning!

Pressmeddelande 2019-03-06

Ågren (M) föreslås till ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning

De borgerliga partierna kommer tillbaka till makten i SKL i samband med kongressen den 19 mars. Umeås kommunalråd Anders Ågren (M) föreslås av moderaternas valberedning bli ny vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beredning för demokratifrågor åren 2019-2023.

Ågren har haft uppdrag i SKL sedan år 2007. Först i utbildningsberedningen, därefter två perioder i styrelsen som ledamot. Nu föreslås han bli vald till ny vice ordförande i en av beredningarna.

– Jag är mycket glad! Det är ett viktigt uppdrag. Det är naturligtvis både spännande och inspirerande att föreslås till presidiet i en av förbundets beredningar. Det är positivt för Umeå och Västerbotten att vi har politiker som finns representerade på den här nivån i svensk politik, säger Ågren i en kommentar.

 Valet sker formellt dagen efter SKL:s valkongress i Stockholm den 19 mars.

 Fakta om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKL:s medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har bl.a. till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Organisationens uppgift är även att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. I rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Genom intressebevakning arbetar man för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.