Anders Ågren

Två ambassadörer på besök i Umeå

Igår hade vi besök i Umeå av två ambassadörer. Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika och Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahnlid. På bilden ovan ambassadörerna på främre raden med honorärkonsul Johan Björk. Bakre raden Hans Lindberg, stadsdirektör Margaretha Alfredsson och jag själv.

Vi hade bra samtal under lunchen gällande samarbetet mellan Umeå-Vasa, mellan Västerbotten-Österbotten. Ett samarbete med historiska anor, som bådar gott inför framtiden.

En avgörande del för att samarbetet mellan våra kommuner och regioner ska fungera är färjetrafiken. År 2012 – efter flera misslyckade upphandlingar – så beslutade ju Umeå kommun och Vasa stad att själva ta över driften av färjetrafiken. Vi bildade ett gemensamt färjebolag. Vi har också ett gemensamt hamnbolag.

Wasaline, med färjan Wasa Express, går bättre och bättre. Rekordsiffror för både passagerare och frakt. Antalet sålda hotellnätter ökar på båda sidorna om Kvarken. Det här visar bara på vikten av att ha välfungerande kommunikationer.

Vi har nu tecknat avtal med det finska varv som ska bygga färjan. Senast i april 2021, så kommer den nya färjan att tas i drift. Vi är särskilt tacksamma för det stöd som Finlands regering visat för detta arbete.

Vi söker samarbete på alla områden, där det går att samarbeta. Dels på nationell nivå, men också i det lokala, mellan våra regioner och våra städer.

Om detta, och mycket mer, hann vi tala om med de båda ambassadörerna.