Anders Ågren

Distriktsstämma med MUF Västerbotten i helgen

I helgen hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten distriktsstämma i Umeå. Behandling av motioner och propositioner, samt personval genomfördes. Debatter om bl.a. trygghetsfrågor, laglotter, monarkin och det kommunala utjämningsystemet. Jag och Åsa besökte stämman, och som förbundsordförande för partiet i länet hade jag förmånen att hålla ett litet anförande och ge några ord på vägen.

En ny distriktsstyrelse valdes, och Anton Bergström omvaldes till distriktsordförande. Joline Göttfert valdes till ny förste vice ordförande och Oliver Granered till ny andre vice ordförande. Partiet ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med ungdomsförbundet under kommande år!