Anders Ågren

Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan!

Expressen ”återger ett fall i Malmö 2018, där en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet. Rektorn fann åtgärden befogad. Men eleven anmälde saken till Skolinspektionens Barn- och elevombud, BEO, som beslutade om 25 000 kronor i skadestånd för kränkning. Ett skäl var att elevens klasskamrater sett den stökige lyftas ut.

Det här är inget unikt fall. En elev verkar nästan ha rätt att störa en lektion hur mycket som helst, hur ofta som helst – resoluta åtgärder från läraren kan ändå leda till att eleven får skadestånd för kränkning.”

Detta är helt bisarrt. Och tyvärr inget unikt exempel.

Kränkningsanmälningar från elever/föräldrar mot lärare haglar, och maktbalansen i skolan har förskjutits. Enligt en undersökning har 40 procent av lärarna hotats med anmälningar. Vad kan och vågar lärarna göra numera, utan att riskera okynnesanmälningar och annan trams.

Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan, i klassrummen, i korridorerna. Låt lärare vara lärare. Uppvärdera läraryrket. Skriv om skollagen. Ge lärarkåren befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen. Inför ordningsomdömen för alla elever.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras. Nu får det vara slut med detta flum, som förstör lärandemiljöerna i Sveriges skolor. Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan.