Anders Ågren

Även Svensk Handel vill införa tiggeriförbud

Läser i dagens Aftonbladet att Svensk Handel – arbetsgivarorganisation som driver frågor för bl.a. detaljhandeln – kräver införandet av ett nationellt tiggeriförbud:  “Jag har hittills inte träffat någon som är positiv till tiggeri, eller som anser att detta var tanken med den fria rörligheten inom EU. Alla är överens om att något behöver göras. Våra politiker har duckat länge nog. Undantaget är de kommunpolitiker som nu driver igenom beslut om kommunala tiggeriförbud. Det är samtidigt orimligt att landets 290 kommuner ska hitta på egna lösningar. Riksdag och regering borde istället ta ett samlat ansvar och besluta om ett nationellt förbud mot tiggeri.”

Bra att fler talar klarspråk.

De är ju en fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer.

Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här.

Vi moderater vill att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds där så är möjligt. Vi har i en nyligen inlämnad motion pekat ut centrumfyrkanten som ett sådant område,

Bäst av allt vore naturligtvis ett nationellt tiggeriförbud, som Moderaterna driver på riksplanet. Precis det som Svensk Handel förespråkar.