Anders Ågren

För femte gången röstade vi moderater nej till att ge miljonstöd till Guitars

Fem gånger har nu Moderaterna röstat nej när det gäller stöd till gitarrmuseet Guitars. Ett museum som håller på att förvandlas till ännu ett kommunalt museum i Umeå.

Så sent som den 22 januari i år godkände Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett avtal med Umeå Folkets Hus som säkrar 4,5 miljoner kr per år (!) i kommunalt stöd till drift och hyra för gitarrmuseet de kommande åren, som nu dessutom har flyttat till Folkets Hus.

Vår moderata huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen.

Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget som ligger under kommunstyrelsen. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Så var tanken med Guitars. Men nu har kommunen sammantaget gått in med stora summor under en lång rad av år.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det gör vi även fortsättningsvis. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten. Nu är utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig hela ansvaret. Detta var ALDRIG avsikten!

Umeå kommun står inför ekonomiska utmaningar, samtidigt som vi har en extremt hög kommunalskatt. Att fortsätta ge stöd till Guitars är inte rimligt. Men det är såklart en politisk prioriteringsfråga.

Hur många kommunala museer ska Umeå kommun egentligen ha? Utöver Guitars, så har vi ju dessutom det kommunala Kvinnohistoriskt Museum som kostar skattebetalarna ca 12 miljoner kr per år.

Båda dessa kommunala satsningar kan strykas omgående. Det skulle spara åtminstone 16 miljoner kr per år i den kommunala budgeten.

Det som är av bevarandevärde kan – gällande Kvinnohistoriska Muséet – överföras till Västerbottens Museum, på samma sätt som vi hanterade Regementsmuseet på I20-området.

Vi har ju redan Västerbottens Museum som vi äger. Med all respekt för verksamheterna – men Umeå kommun har inte råd att finansiera denna flora av nya museer. För Moderaternas del så prioriterar vi Västerbottens Museum (som vi äger till 60 procent) och Bildmuseet jämfört med övriga.