Anders Ågren

Fortsätt att utveckla Umeå Airport!

Sverige ska vara ett grönt föregångsland, både genom att sänka våra utsläpp och genom att hjälpa andra länder att göra en grönare tillväxtresa. Samtidigt som vi aktivt jobbar varje dag för att bli mer klimatsmarta, så kan vi inte genomföra symbolpolitiska åtgärder som drabbar framförallt norra Sverige, och alla som bor i norra Sverige.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen inte att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Vänsterpartiet i Umeå anser att det är en ohållbar utveckling för klimatet att utveckla Umeå Airport. Detta blev tydligt i samband med en debatt i fullmäktige i måndags. Likaså gillar de uppenbarligen flygskatten.

Detta är en Norrlandsfientlig politik! Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Men lösningen är inte att begränsa flygandet. Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad och region.

Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Det pågår ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrin som flygforskningens. Flygplanen idag släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att inom en snar framtid kunna utveckla plan som kraftigt reducerar både utsläpp och buller. Lösningen heter forskning och teknikutveckling. Och teknikutvecklingen går snabbt.

Umeå och vår region behöver en välfungerande flygplats, med många bolag som konkurrerar och gör det lätt att flyga till och från Umeå. Vår geografiska placering med långa avstånd, gör Umeå beroende av flyget. Fokus måste vara på att uppmuntra till grön omställning av flygbränsle. Likaså att bygga ut en välfungerande tågtrafik, så att man inte blir lika beroende av flyget som idag.

Flygskatten då? Den som nu den framröstade S/MP-regeringen tyvärr kommer att låta vara kvar. Den svenska flygskatten leder ju inte till lägre utsläpp enligt regeringens egen utredning. Flygskatten hotar däremot tusentals jobb runt om i hela Sverige. Flygskatten försvårar den gröna omställningen av flygbränsle. Flygskatten leder till att flygbolagen inte har råd att förnya flygplansflottan till nya mer miljövänliga flygplanen.

Från Moderaterna, så vill vi fortsätta utveckla Umeå Airport! Vi ska vara delaktiga i att fortsätta bygga ut flygplatsen, i de etapper som är planerade. Ju fortare, desto bättre.