Anders Ågren

Det svenska jordbruket är ett av de mest hållbara i världen!

Vid måndagens fullmäktige diskuterades även klimatpolitik vid en interpellationsdebatt, och Vänsterpartiet passar på att slå på alla dem som i varierande grad äter kött.

Citat från interpellationen: ”Är det fortsatt försvarbart att bidra till klimatförstörande köttkonsumtion för skattemedel”. Skolelever och kommunanställda i Umeå ska såldes inte få äta kött längre?…

Detta är feltänkt på den rödgröna sidan.

Svenskt kött tillhör det mest klimatsmarta köttet i världen! Det är faktiskt skillnad på kött och kött. Om man jämför med kött från andra länder så har det svenska en lägre klimatpåverkan. Dessutom har svensk djuruppfödning lägst antibiotikaanvändning i EU.

Idag importeras ungefär hälften av det kött vi äter i Sverige och många gånger från länder med betydligt större klimatpåverkan än det svenska köttet. En stor fördel med svensk produktion är att den ger lägre utsläpp av växthusgaser per kilo produkt; nötköttsproduktionen ligger 70 procent lägre och mjölkproduktionen 44 procent lägre än världssnittet.

Vi måste snarast stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå stötta jordbruksnäringen. Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Stöd svensk matproduktion!