Anders Ågren

Bevara valfriheten (LOV) inom hemtjänsten!

Idag är det dags för kommunfullmäktige , och frågan om LOV inom hemtjänsten ska avgöras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill som bekant skrota LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten, trots mycket goda resultat.

Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på 94 procent i Umeå. 54 procent av de som är berättigade till hemtjänst väljer privata aktörer. Men S och V vill alltså skrota detta system. Om alla partier håller sig till det som tidigare meddelats, så kommer KF emellertid att rösta för att systemet med LOV ska bevaras.

Bevara LOV inom hemtjänsten!