Anders Ågren

Brottsligheten försvinner inte, bara för att vi undviker att tala om den.

Brottsligheten ökar i Umeå. Vissa partier vill fortfarande inte prata om det, men det är ett faktum. Sexualbrott, vapenbrott. För att nämna några brottstyper. Narkotikabrotten ligger sedan ett antal år på en konstant hög nivå.

Det har nu på kort tid inträffat flera mycket allvarliga händelser. Bl.a. har det under de senaste tre månaderna skett tre skjutningar i Umeå. I onsdags sköts en person ihjäl på Östra Ersboda, och två skadades allvarligt i vad som i massmedia beskriva som en uppgörelse mellan kriminella grupperingar. Jag tar detta på högsta allvar.

Jag anser att det är vår skyldighet som politiker att faktiskt uppmärksamma problemen – och komma med förslag om hur vi ska kunna minska brottsligheten.

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Men brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid.

Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har på senare år observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också en särskild satsning på att motverka brottsligheten i dessa områden, där kommunen och polisen har ett samarbete.

Det finns mycket som kan göras. Kampen mot kriminaliteten måste intensifieras. Allt ifrån fler poliser, ökad kameraövervakning, hårdare straff till mer förebyggande insatser. Och diskussionen måste kunna föras, utan att vi politiska företrädare som uppmärksammar brottsligheten ska behöva beskyllas och anklagas för ”svartmålning” och att ”sprida oro”.

Brottsligheten försvinner inte, bara för att vi undviker att tala om den.