Anders Ågren

Stärkt samarbete mellan de sex största städerna i norra Sverige

Igår arrangerades en träff mellan de sex största städerna i norra Sverige (N6-initativet) och riksdagsledamöterna från de fyra valkretsarna i norr. På bilden ovan de moderata företrädarna från kommuner och riksdag som deltog vid mötet.

N6-nätverket är ett initiativ – med uppstart år 2016 – för att stärka samarbetet mellan de sex största städerna i norra Sverige, mellan Umeå, Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Det var verkligen på tiden!

Det finns mycket att göra för att våra städer/omgivande regioner ska bli ännu mer attraktiva för investerare, företag och människor som funderar på var de ska bosätta sig. Inte minst för att synliggöra det urbana norra Sverige med attraktiva städer, dynamiska fastighetsmarknader, kompetent arbetskraft och innovativa tjänstenäringar.