Anders Ågren

Avtalet om byggande av Kvarkenfärjan underskrivet i Vasa!

På plats i Vasa tillsammans med bl.a. stadsfullmäktiges ordförande tillika riksdagsledamot Joakim Strand (bilden ovan). Idag har Kvarken Link och Rauma Marine Constructions (RMC) skrivit under kontraktet om byggande av ny Kvarkenfärja. De som undertecknade kontraktet för Kvarken Links räkning var styrelseordförande Tomas Häyre och VD Bertil Hammarstedt. En bra dag för Umeå och Vasa, för Västerbotten och Österbotten!

Ceremonin ägde rum på historisk mark i Landshövdingehuset i Vasa, som var högkvarter för överbefälhavaren general Mannerheims regeringstrupper i början av 1918.

Det var ett mycket stort intresse från den finska pressen. Färjan ska som bekant trafikera Vasa-Umeå. Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Det känns positivt att vi nu kan gå vidare enligt plan, och därmed långsiktigt säkerställa en fungerande färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Betydelsen av detta är oerhört stor för vårt näringsliv, för våra kommunikationer, för utvecklingen av våra städer och regioner.

Färjan ska levereras senast i april 2021.

 

Bild: RMC