Anders Ågren

Försvara valfriheten inom hemtjänsten!

Moderaterna står upp för umeåbornas rätt att kunna välja hemtjänst. En rätt, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt vill skrota. Den uppskattade valfriheten har blivit en nagel i ögat på dessa två partier. De har efter valet-18 försökt driva igenom snabba beslut för att nu den 28 januari 2019 kunna klubba igenom ett avskaffande av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. En valfrihet som funnits inom Umeå kommun sedan 2005.

Men av allt att döma får vi en majoritet i fullmäktige som säger nej till deras förslag. Det är mycket glädjande!

Behålla LOV: M, KD, C, L, MP, SD, AP (34 mandat)

Avskaffa LOV: S och V (31 mandat)

Om alla ledamöter är på plats i kommunfullmäktige om åtta dagar och röstar när detta ärende ska avgöras, så innebär det att valfriheten inom LOV kommer att fortsätta i Umeå. Framgångssagan med valfrihet för brukarna inom hemtjänsten i Umeå kommer få fortsätta att utvecklas. Sedan är inget system perfekt, och självklart ska alla inblandade parter delta i att se över dagens LOV-system, så att eventuella frågetecken kan rätas ut.

Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som etta med en kundnöjdhet på 94 procent.

54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Allt detta pekar ju tvärtom på att valfrihetsystemet är mycket framgångsrikt och uppskattat. Att V och S vill skrota detta är egentligen helt bisarrt.

Vi moderater är en tydlig röst för valfrihet inom välfärden. Vi kommer tillsammans med övriga partier att sätta stopp för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets önskan att skrota systemet med LOV inom hemtjänsten.