Anders Ågren

Låt människor kunna välja!

Bevara LOV! Debattartikeln är införd i dagens VK och Folkbladet. Undertecknad av mig och övriga Alliansgruppledare i Umeå.

Lät människor kunna välja!

I november förra året slog Socialdemokraterna armkrok med Vänsterpartiet och beslutade i både Individ och Familjenämnden och Äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige att avskaffa Lagen om valfrihet i hemtjänsten. Förslaget till beslut innebär att möjligheten att välja vem som ska komma hem till dig när du behöver hjälp kommer att kraftigt begränsas och istället ska ett visst antal hemtjänstföretag upphandlas. Trots att det funnits varningsklockor tidigare om att en förändring kunde vara på gång så var förslaget ändå oväntat och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Umeå kommun införde redan 2005 eget val i hemtjänsten efter en motion av Kristdemokraterna 2001. Eget val ersattes av Lagen om valfrihet (LOV) 2010 vilket innebär att Umeå har en mycket lång erfarenhet av valfrihet inom hemtjänst jämfört med andra kommuner. Det är tack vare den som Umeå idag har Sveriges absolut bästa kundnöjdhet inom hemtjänsten enligt Socialstyrelsen. Förutom en hög nöjdhet så har LOV även lett till att lokala företag etablerats vilket innebär att människor inom vårdyrket idag har fler arbetsgivare att välja mellan och begränsas inte till att antingen arbeta inom kommun eller landsting.

Även om förslaget till beslut kom plötsligt så är vi glada för att fler partier insett att det är ett mycket dåligt beslut som inskränker människors inflytande över sin egen vardag. En uttalad majoritet i kommunfullmäktige har redan nu sagt nej till att avskaffa LOV och att ersätta den med Lagen om Offentlig Upphandling. När det slutliga beslutet tas i slutet av januari är det vår förhoppning att Socialdemokraterna inser att det är kvaliteten i hemtjänsten som ska utvecklas och inte lokala företag som ska avvecklas.

Idag är det ca 54% av alla med hemtjänst som valt annan utförare än kommunen. Siffran gäller för personer som är 65 år eller äldre. Tyvärr glömmer Socialdemokraterna många gånger bort att hemtjänst även erbjuds för de som är betydligt yngre och som har behov av hjälp hemma. Med fler alternativ inom hemtjänsten har fler specialiserade verksamheter kunnat växa fram vilket också ökat möjligheten till en personcentrerad omsorg. Yngre människor är inte längre tvungna att välja kommunens hemtjänst om de t ex drabbats av en olycka eller svår sjukdom.

En anledning som Socialdemokraterna uppgett till att avskaffa LOV är för att de önskar mer samverkan mellan kommunen och de privata hemtjänstutförarna. Sanningen är att hemtjänstföretagen har efterfrågat samarbete sedan flera år tillbaka, men har inte fått gehör av Socialdemokraterna. Förmågan att lyssna till behoven har brustit. Lösningen kan då inte bli att rycka undan företagens förutsättningar att driva verksamhet eller att begränsa människors rätt till medbestämmande för att de valt fel.

Vi vet att förändringar för en bättre hemtjänst är fullt möjliga inom nuvarande lagstiftning utan att häva människors rätt till medbestämmande.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Peder Westerberg, gruppledare (L)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)