Anders Ågren

Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse

Vandalisering, glaskross och klotter kostar skattebetalarna mycket pengar helt i onödan varje år. Skadegörelse som drar undan pengar från kommunens egentliga kärnverksamhet.

Kameraövervakning är ett bra sätt att motverka och förebygga skadegörelse. När Tekniska nämnden nyligen tog bort kameraövervakning vid några objekt på försök i Umeå, så ökade skadegörelsen. Inte helt oväntat, kan man tycka.

Men hur mycket kostar skadegörelsen Umeå kommun varje år? Jag har lämnat in en interpellation till Hans Lindberg om detta, och den kommer upp i slutet av januari.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse

Skadegörelse, såsom klotter och glaskross kostar samhället stora summor pengar år efter år. Varje krona från det offentliga som går till att rengöra efter klottrare och vandaler drar i princip undan resurser från den kommunala kärnverksamheten.

I Umeå har vi genom åren haft goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man infört kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse upphört. Likaså har vi numera kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken, på våra järnvägsstationer o.s.v.

I tidningarna har vi kunnat läsa om att Tekniska nämnden på försök tagit bort kameraövervakningen på två skolor för att undersöka effekten. Resultaten blev – enligt en första rapport – ökade kostnader. Det resultatet var ju knappast förvånande.

Moderaternas uppfattning är att kameraövervakning är en bra metod för att förebygga och motverka brott – och vi anser som bekant att kameraövervakningen borde användas i betydligt högre utsträckning inom Umeå kommun.

Men oaktat vad man anser om just kameraövervakning, så borde det vara av allmänt intresse att veta vad Umeå kommuns totala kostnader för att hantera skadegörelse uppgår till årligen. Alltså allt ifrån klottersanering, uppstädning efter glaskross och annan vandalism. Kostnader för att anlita bevakningsföretag etc.

Därför önskar undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

  1. Hur mycket är den årliga totala kostnaden för Umeå kommun (både gällande förvaltningen och de kommunala bolagen) när det gäller skadegörelse, såsom klotter och glaskrossning?
  2. Har kostnaden ökat eller minskat under de senaste åren?
  3. Anser du att kameraövervakning är en bra metod för att motverka skadegörelse?

Umeå 2019-01-07

Anders Ågren. Kommunalråd (M)