Anders Ågren

Flest personkryss, flest följare på sociala medier – men nu är det en ny mandatperiod!

Nytt år och denna vecka drar de politiska sammanträdena igång på allvar igen.

Sociala medier spelar allt större roll i den politiska debatten, oavsett vad man tycker om det. Genomslaget blir allt större. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Du är inte heller lika beroende av etablerade media eller andra plattformar för att få genomslag och få ut ditt budskap. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad du än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten under överskådlig framtid och inte minst under valrörelser.

Folkbladet gjorde år 2017 en sammanställning över politikernas genomslag i Västerbotten på sociala medier. Då hade jag överlägset flest följare på sociala medier av undersökta politiker i länet, men jag hoppas naturligtvis att ännu fler väljer att följa vad jag gör under denna nya mandatperiod.

Sedan Folkbladet gjorde sin sammanställning så har jag dessutom ökat i antalet följare, men det får gärna bli ännu fler! Här hittar du mig:

Snapchat:    anders.agren

Instagram: andersagren

Twitter:       andersagren

Facebook:    Anders Ågren

Egen blogg: andersagren.com

 

Jag tror också att sociala medier till viss del påverkade det faktiska resultatet gällande personkryssen för politiker. För egen del fick jag för första gången FLEST PERSONKRYSS av alla i valet till Umeå kommun, oavsett partitillhörighet på kandidaterna. Det var första valet som jag t.o.m. slog Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste. Trots att Socialdemokraterna fick ca 30 procent i valet och vi moderater ca 17 procent.

Således den gruppledare i Umeå som fick flest personröster av alla i valet till Umeå kommun år 2018. Det var förvisso inget som fick någon massmedial uppmärksamhet lokalt här i Umeå, men då kunde jag i alla fall själv uppmärksamma det på sociala medier. Vilket jag även gör med detta blogginlägg ?

Tack till de 2310 umeåbor som kryssade för mitt namn på valsedeln. Det innebär att ca 16 procent av M-väljarna i valet 2018 lade sin personröst på mig och gränsen för att bli personvald ligger på 5 % i kommunvalet. Det innebär som ovan nämnts också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fick flest kryss av umeåborna i valet 2018 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt.

Det värmer faktiskt extra. Jag ser det både som ett kvitto över det som varit och samtidigt ett styrkebesked inför den nu påbörjade mandatperioden.

Så om du inte redan gör det – följ mig på sociala medier.