Anders Ågren

Grattis Västerbotten! Sänkt skatt för länets pensionärer och alla som jobbar!

Riksdagen röstade igår ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Det innebär sänkt skatt för pensionärerna och alla som jobbar!

Enligt preliminära beräkningar så kommer t.ex. 68 730 umeåbor få sänkt skatt, till följd av ytterligare jobbskatteavdrag till individer som vid årets ingång är 65 år eller yngre, höjd nedre brytpunkt för statlig inkomstskatt och förstärkt jobbskatteavdrag för äldre. I länet är det totalt 141 600 västerbottningar som får sänkt skatt av ett sjätte jobbskatteavdrag och sänkt statlig skatt. Vidare får 56 157 västerbottningar sänkt skatt på sin pension.

Och detta redan från och med årsskiftet!

Sveriges nya budget bygger på Alliansens reformagenda, och innebär bland annat att följande blir verklighet 2019:

✅ Sänkt skatt på arbete – du kommer att få behålla mer i plånboken.

✅ Sänkt skatt på pension – du som varit med och byggt upp Sverige får bättre ekonomi.

✅ Högre löner till polisen – så att poliserna blir fler och får bättre betalt för sitt viktiga arbete.

✅ Ett stärkt försvar – för att säkra Sverige.

✅ Kortare vårdköer – eftersom vi prioriterar välfärdens kärna

Sverige har fått en ny politisk riktning. Nu är det dags för en ny politisk ledning. Borgerlig politik drivs bäst av en borgerlig regering.