Anders Ågren

Mer pengar till Västerbottens alla kommuner och landstinget tack vare M/Kd-budgeten!

Idag har riksdagen röstat bifall till M/KD-budgeten. Det kommer få mycket positiva effekter, inte minst för oss i Västerbotten. Det blir genast mer pengar till välfärden med M/KD-förslaget, än om övergångsregeringens budget hade vunnit.

På bilden ovan kan man se effekterna för kommunerna och landstinget (regionen) i Västerbotten för 2019 i jämförelse med ursprungsförslaget.

Umeå kommun får t.ex 41 miljoner kr mer, och landstinget får 44,6 miljoner kr mer!

Resurstillskottet till välfärden innebär generellt ökade statsbidrag till kommuner och landsting/regioner vilket kan användas där behoven är störst – exempelvis skola, vård och omsorg. Totalt avsätts ca. fem miljarder kronor i generella anslag till kommuner och landsting/regioner under 2019.

De fem miljarder kronorna till Sveriges kommuner och landsting fördelas i proportion till befolkningsunderlag i respektive län samt enligt följande: två tredjedelar till kommunerna och en tredjedel till landstingen.

Notera: riktade statliga anslag till skola och sjukvård ingår inte i dessa generella anslag. Riktade statliga anslag handlar t.ex. om fler undervisningstimmar i skolan eller kömiljarden i vården.

Politik spelar roll!