Anders Ågren

Klartecken för Västra Länken! Högsta förvaltningsdomstolen går på regeringens linje.

Vilken efterlängtad nyhet! Har ikväll nåtts av beskedet om domen från Högsta förvaltningsdomstolen gällande överklagan av regeringens beslut om vägplan för Västra Länken. Högsta förvaltningsdomstolen har idag beslutat att regeringens beslut gällande vägplan ska stå fast.

Mycket positivt! Klang och jubel. Därmed kan Västra Länken – den sista delen i ringleden runt Umeå – byggas färdigt. Förhoppningsvis färdig till år 2021!

Tidernas långbänk i Umeå blir nu åtgärdad. Projektet stoppades i en första sväng redan på 90-talet.

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är just byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men kommer nu får hoppningsvis kunna vara färdig 2021.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Men det gäller inte enbart miljön. Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Kommunens översiktsplan slår fast att en betydande del av Umeås tillväxt ska ske inom befintlig stadsstruktur. Detta låter sig inte göras utan ett färdigställande av ringleden, eftersom utvecklingen förutsätter att kommunen tar över och bygger om trafikleder.

Till detta ska läggas att osäkerheten kring planering av bostäder, arbetsplatser, näringsliv och kultur har riskerat att äventyra investeringsviljan inom näringslivet.

Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden.

Bra för luftkvaliteten i centrala staden – bra för Umeås fortsatta tillväxt!

Tagged on: ,