Anders Ågren

Min uppmaning till Hans Lindberg (S): dra omgående tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten!

Det står nu klart att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på kommunfullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det kritiserade förslaget behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut, och ni vet att ni kommer att förlora i omröstningen.

Igår meddelade Arbetarpartiet via gruppledaren Jan Hägglund på sin blogg att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Det är ett mycket välkommet besked! Förändringar/korrigeringar i enskilda delar av nuvarande LOV-system går ju att genomföra om det bedöms nödvändigt, utan att man helt behöver skrota valfrihetssystemet som S och V önskar. Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Med gårdagens besked från Arbetarpartiet innebär det att röstläget i kommunfullmäktige ser ut på följande sätt:

Behålla LOV: M, KD, C, L, MP, SD, AP (34 mandat)

Avskaffa LOV: S och V (31 mandat)

Om alla ledamöter är på plats i kommunfullmäktige i januari och röstar när detta ärende ska avgöras, så innebär det att valfriheten inom LOV kommer att fortsätta i Umeå.

Lindberg och övriga Socialdemokrater i ansvarig position borde göra avbön. Dra tillbaka förslaget. Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel – plötsligt har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat. Och utan några rimliga förklaringar eller argument.

Så Hans Lindberg (S) – gör det enda rätta. En snabb reträtt. En ursäkt till alla – brukare, hemtjänstpersonal, hemtjänstföretag – som blivit oroade i onödan. Och ett tydligt besked från (S) om att LOV ska behållas inom hemtjänsten i Umeå.