Anders Ågren

Utländska medborgare som döms för våldtäkt ska utvisas!

För tio dagar sedan släpptes Nationella trygghetsundersökningen 2018 (NTU). Den dramatiska ökningen av brott mot person som uppmättes förra året bekräftas i årets studie. Utsattheten för hot och personrån fortsätter uppåt. Men det som verkligen sticker ut i studien är sexbrotten.

Sedan år 2012 har kvinnors utsatthet för sexbrott fyrdubblats (!!). Inom åldersgruppen 16-24 år uppger numera var tredje kvinna – 34,4 procent – att de utsattes för ett sexbrott under 2017.  Samtidigt har antalet anmälda våldtäkter ökat.

Det måste till en lång rad av tydliga och skarpa åtgärder. Och att utlandsfödda är överrepresenterade i gärningsmannastatistiken får aldrig stå i vägen för varken en relevant debatt eller effektiva åtgärder.

SVT:s Uppdrag granskning har som bekant kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Bl.a. avslöjades tidigare i höst att 58 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. När det gäller överfallsvåldtäkter är siffran ännu högre. Omkring 8 av 10 gärningsmän är födda utomlands. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre. Statistik som visar fällande domar ger förvisso inte hela bilden, men är ett viktigt faktaunderlag.

Moderata förslag:

☑️ Utländska medborgare som döms för våldtäkt eller andra sexualbrott ska utvisas.

☑️ Straffen för våldtäkt ska skärpas.

☑️ Mängdrabatten på straff för serievåldtäktsmän tas bort.

☑️ M har länge krävt en bred kartläggning för att studera orsakerna till att utsattheten för sexualbrott har ökat – utan att lägga in politiskt korrekta begränsningar.

☑️ Med mer information skulle riktade brottsförebyggande insatser kunna ske för att undvika fler sexualbrott.

☑️ En grundförutsättning för att arbetet mot sexbrotten ska bli framgångsrikt är att det finns fler poliser. Moderaterna kommer att satsa på 10 000 fler polisanställda och högre lön för landets poliser.

☑️Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.

☑️Höjda skadestånd för sexualbrott.

☑️Förlängd preskriptionstid för sexualbrott.

Vi moderater tar ställning för brottsoffren!