Anders Ågren

Gör om – gör rätt!

Bilden kan innehålla: 1 person, sitter och inomhus

Idag på förmiddagen hade vi träff med Företagarrådet i Umeå. Ett bra tillfälle för kommunledningen att träffa företagarrepresentanter för diskussion om aktuella frågor, liksom mer långsiktiga, för bl.a. företagandets villkor i Umeå.

Den fråga som är hetast på den politiska dagordningen i Umeå efter valet har visat sig bli Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag att skrota LOV:en inom hemtjänsten. Trots rekordhög kundnöjdhet, en bra konkurrenssituation där det utöver den kommunala hemtjänsten finns 18 privata företag som erbjuder sina tjänster, så upplever tydligen de röda partierna detta som ett oerhört stort problem. Valfrihetssystemet ska avskaffas, och ersättas – dock oklart på vilket sätt – av LOU.

Detta utan föregående dialog. Utan information. Och ju mer jag deltar i diskussion och debatt i frågan – desto mer obegripligt blir socialdemokraternas agerande och ställningstagande. VARFÖR ska man slå sönder ett framgångsexempel? VARFÖR rasera något som faktiskt fungerar mycket bra i Umeå?

Jag tror att även Socialdemokraterna börjar dra öronen åt sig, och kanske, kanske börjar de inse att de har gett sig ut på mycket tunn is. Vänsterpartiet hoppar högt av glädje. De vill ju i grunden inte ha privata alternativ inom välfärden. De vill för den delen avskaffa den privata äganderätten. Så att Vänsterpartiet har lyckats få med sig S i Umeå på detta är extremt beklagligt.

Men det är inte försent för (S) att ändra sig. Bättre en snabb reträtt, be om ursäkt för ett ogenomtänkt förslag och se istället över möjligheterna att komma tillrätta med eventuella problem i kravställandet inom ramen för befintligt valfrihetssystem.

Att skrota valfriheten inom hemtjänsten kommer få allvarliga konsekvenser, för såväl brukare, personal som företag.

Gör om – gör rätt!