Anders Ågren

Valfrihetens vara eller icke vara hänger nu på två ledamöter i Arbetarpartiet

S och V tänker skrota den populära valfriheten (LOV) inom hemtjänsten. Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som ETTA med en kundnöjdhet på 94 procent.

54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Men det gillar inte S och V. Därför vill man avveckla LOV trots att Umeå kommun har haft eget val inom hemtjänsten ända sedan år 2005. Detta måste förhindras!

Det kommer att få förödande konsekvenser för alla de äldre (och yngre) med hemtjänst som fråntas makten att själv bestämma över sin vardag.

Eget val inom hemtjänsten infördes först på försök, och jag kommer ihåg hur positiva (S) var när försöket utvärderades 2007. Även om det fanns dom i S-partiet som av ideologiska skäl ogillade privata alternativ, så visade ju utvärderingen att det bara var positiva effekter. Det gick helt enkelt inte att säga nej till nåt som fungerade så bra. Och som var så uppskattat. Av brukare, av personal. Så i det S-styrda Umeå infördes valfrihet inom hemtjänsten före det att Lagen om Valfrihet infördes nationellt.

Valfriheten är uppskattad av umeåborna. Av de 18 privata företagen är dessutom 17 lokala hemtjänstföretag.

Men nu blåser andra vindar inom (S). Valfriheten ska bekämpas. Vad har hänt inom S, som gör att de nu går i armkrok tillsammans med Vänsterpartiet för att skrota LOV och ersätta det med LOU. Som vi vet kommer att medföra färre aktörer för umeåborna att välja mellan.

Att Vänsterpartiet är nöjda förstår jag. Deras mål är att avskaffa valfriheten inom välfärden. Men att S nu stå radikalt svänger till vänster, och ställer sig i samma lag som, och därmed försöker krossa ett populärt och välfungerande system som funnits i Umeå sedan 13 år tillbaka – det är mycket anmärkningsvärt.

Jag välkomnar att Miljöpartiet meddelat att de inte stöttar förslaget om att avveckla LOV. Likaså Sverigedemokraterna. Mycket bra!

Hur det blir med valfriheten inom hemtjänsten kommer att avgöras av kommunfullmäktige i januari.

De avgörande rösterna har Arbetarpartiet.

Jag hoppas att deras två ledamöter i fullmäktige lyssnar till alla de umeåbor som använder sig av hemtjänsten idag. De uppskattar möjligheten att kunna välja fritt mellan kommunens hemtjänst och de olika privata aktörer som erbjuder sina tjänster. Låt dem fortsätta kunna välja som idag.

Det står inte i motsats till att vi kan ändra krav och skrivningar i nuvarande. Låt oss se över delen om samverkan, en förbättrad kvalitetssäkring – som av en händelse har ju detta också efterfrågats av de privata hemtjänstföretagen!

Men säg nej till Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag att skrota LOV:en i Umeå.