Anders Ågren

Försvara rätten till valfrihet inom hemtjänsten!

S och V tänker skrota den populära valfriheten (LOV) inom hemtjänsten. Detta måste förhindras! Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet, och 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Men det gillar inte S och V. Därför vill man avveckla LOV trots att Umeå kommun har haft eget val inom hemtjänsten ända sedan år 2005.

Valfriheten är uppskattad av umeåborna. Av de 18 privata företagen är dessutom 17 lokala hemtjänstföretag.

Vi moderater står upp för Din rätt att välja hemtjänst. Det är en ideologisk fråga. Vem ska bestämma över ditt liv – du eller politikerna?

Moderaterna och övriga Allianspartier står upp för Din rätt att välja – utan socialistiskt förmynderi!