Anders Ågren

M i Västerbotten stöttar Anna Maria Corazza Bildt!

På förekommen anledning. Moderaterna i Västerbotten stöttar Anna Maria Corazza Bildt när det gäller frågan huruvida hon ska finnas med på den moderata valsedeln till EU-valet 2019 eller ej. Det finns sedan länge ett mycket starkt stöd i vårt län för hennes kandidatur.

Hon var också en av de personer vårt länsförbund nominerade till valsedeln som ska antas av partirådet den 23/11. Vår uppfattning kvarstår självfallet inför partirådet.

Nomineringskommittén har generellt gjort ett bra arbete för att ta fram förslag till M-valsedel – vi är mycket glada över att två Västerbottensmoderater (Micaela Löwenhöök från Skellefteå och Anton Bergström från Umeå) finns med i förslaget. Däremot är det helt uppenbart att ett namn saknas på valsedeln.

Självklart ska nuvarande EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt finnas med på valsedeln!