Anders Ågren

De moderata nomineringarna är fastställda!

Pressmeddelande

Ågren (M) fortsätter som kommunalråd

Moderaterna i Umeå offentliggjorde på måndagen vilka personer som ska besätta de moderata uppdragen i kommunens styrelser, nämnder och bolag för mandatperioden 2018-2022. Alla beslut togs i enighet och följde valberedningens förslag i alla delar. Ågren föreslås som väntat till kommunalrådsposten.

– Det känns naturligtvis mycket bra att ha blivit nominerad av partiet för ytterligare en mandatperiod. Vi är ett starkt lag som jobbar gemensamt för umeåbornas bästa. I Umeå gick Moderaterna framåt i kommunvalet och det var vårt näst bästa resultat på de senaste 80 åren, säger Anders Ågren i en kort kommentar.

– Nu ser vi framåt mot en intressant mandatperiod i Umeås lokalpolitik. Vi har för avsikt att vara en konstruktiv opposition, där vi söker vinna genomslag för en tillväxtvänlig politik. Vi måste få fart på bostadsbyggandet, och vi måste möjliggöra att jobben blir fler i vår region, avslutar Ågren.

 

Nedan moderaternas nomineringar gällande partiets viceordförandeuppdrag och andra fast arvoderade kommunala uppdrag mandatperioden 2014-2018.

Obs! Utöver dessa uppdrag tillsätter partiet dessutom en rad ledamöter och ersättare i de olika styrelserna och nämnderna.

 

Kommunalråd (AU/NP)                          Anders Ågren

Kommunrevisionen                                  Ewa Miller (ordförande)

För- och grundskolenämnden                Lena Riedl (vice ordf)

KS, Hållbarhetsutskott                             Lena Riedl (vice ordf)

Byggnadsnämnden                                  Ulrik Berg (vice ordf)

Personalnämnden                                     Tina Myhrberg (vice ordf)

Fritidsnämnd                                            Lennart Johansson (vice ordf)

Umeå Energi AB                                      Gunilla Berglund (vice ordf)

INAB                                                       Stefan Nordström (vice ordf)

Dåva DAC                                               Greger Knutsson (vice ordf)

UMEVA/Vakin                                        Edward Riedl (vice ordf)

Dåva Terminal                                          Igor Jonsson (vice ordf)

UPAB                                                      Åsa Ågren Wikström (vice ordf)

Gemensam PA-nämnd                             Madelene Nord (vice ordf)

Överförmyndarnämnd                             Anton Bergström (vice ordf)

Gemensam IT-nämnd                              Ulrik Berg (vice ordf)

Valnämnden                                             Kjerstin Widman (v.ordf)