Anders Ågren

Moderaternas politiska uppdrag i Umeå kommun efter förhandlingar

Nu vet vi vilka kommunala politiska uppdrag som tillfaller Moderaterna i Umeå.

Allianspartierna i Umeå – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – är färdiga med förhandlingarna i vår valkartell om hur de politiska uppdragen i styrelser, utskott, nämnder och kommunala bolag i Umeå kommun skall fördelas mellan varandra.

Avtalet skrevs under i måndags. Då många utanför partiet har börjat höra av sig och fråga om resultatet, så passar jag på att lägga upp de uppdrag som tillfallit Moderaterna i förhandlingarna.

Nu vidtar Moderaternas interna nomineringsprocess för att utse de personer som ska erhålla respektive uppdrag. Resultatet av det arbetet kommer att presenteras i slutet av oktober månad.

 

Viceordförandeuppdrag och andra tyngre uppdrag för Moderaterna i Umeå kommun år 2018-2022:

Kommunalråd, 1:e vice ordf i kommunstyrelsen

Kommunrevisionen, ordförande

KS Hållbarhetsutskott, vice ordf

För- och grundskolenämnden, vice ordf

Byggnadsnämnden, vice ordf

Fritidsnämnden, vice ordf

Personalnämnden, vice ordf

Överförmyndarnämnden, vice ordf

INAB, vice ordf

Umeå Energi AB, vice ordf

Gemensam IT-nämnd, vice ordf

Gemensam PA-nämnd, vice ordf

Dåva DAC AB, vice ordf

Dåva Terminal AB, vice ordf

UPAB, vice ordf

Umeva inkl Vakin, vice ordf

Valnämnden, vice ordf

 

OBS. Utöver ovanstående uppdrag tillkommer ledamöter och ersättare i de olika styrelserna, nämnderna och bolagen.