Anders Ågren

Vi kommer att slopa den Norrlandsfientliga flygskatten!

Skriver i dagens VK tillsammans med övriga Alliansgruppledare om vikten av att avskaffa flygskatten. Bifogas nedan.

 

Flygskatten kräver sina första offer i Umeå

Nyligen gick flygbolaget BRA ut med beskedet att de lägger ned 40% av verksamheten i Umeå. Flera flyglinjer berörs och samtidigt flyttas stationsverksamhet med tekniskt underhåll till Ängelholm. 15 personer förlorar nu jobbet på grund av regeringens ineffektiva och symboliska miljöpolitik.

Alliansen har varnat för att flygskatten kommer slå hårt mot Norrland och att det i längden kommer leda till högre priser och sämre kommunikationer. Inlandet drabbades först, sedan lade Norwegian ned linjer till och från Skellefteå och nu väljer BRA att dra ned verksamheten i Umeå med 40 %. Varför? ”Det här är en direkt effekt av den nya flygskatten”, sa VD:n för flygbolaget BRA till VK.

Från Umeå tar det över sex timmar med tåg till Stockholm, över 10 timmar till Göteborg och ytterligare någon timme om man ska besöka Malmö. Det finns inte några tids- eller prismässigt jämförbara alternativ till flyget. Goda kommunikationer till resten av landet är vitalt om vi ska locka nya företag till Umeå. Redan nu råder det stor arbetskraftsbrist på högkvalificerad arbetskraft i Västerbotten. Försämrade kommunikationer kommer inte bidra till att det blir bättre.

När vi blir allt fler som bor i Umeåregionen, när allt fler företag startas och när allt fler människor behöver goda kommunikationer har vi inte råd med regeringens ineffektiva och symboliska klimatpolitik, som jämt och ständigt straffar Norrland hårdast. Resenärer till och från Umeå kan förvänta sig dyrare resor där tåget fortfarande inte är ett alternativ och företag kan förvänta sig en fortsatt fientlig näringspolitik om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende efter valet 9 september.

Låt inte fler människors jobb offras på symbolpolitikens altare. Rösta på något av allianspartierna för en närings- och miljöpolitik som värnar innovation, grönt företagande och internationella investeringar framför symbol- och norrlandsfientlig politik.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)