Anders Ågren

Vi moderater sänker kommunalskatten för att det är rätt och rättvist!

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Umeå har överlägset högst skatt av landets 20 största kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – tvingas betala ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.