Anders Ågren

Hög eller låg skatt – du avgör på söndag!

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Kommunalskatten måste sänkas. Det är positivt att vi inom Alliansen i Umeå är överens om detta.

Samtidigt skrämmande att (S) är nöjda med den höga skattenivån i Umeå, och Vänsterpartiet vill dessutom HÖJA skatten ytterligare för umeåborna.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet.

Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen från oss moderater är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.