Anders Ågren

Sju dagar kvar!

Sju dagar kvar till valet avgörs. Hur du röstar spelar roll!

Brottsligheten ökar. Otryggheten breder ut sig. Men det räcker nu! Moderaterna är partiet för lag och ordning.

I Umeå finns det fortfarande partier som inte vill att vi ska diskutera om den ökande brottsligheten och den ökande otryggheten. Vi menar tvärtom. Det är vår förbannade skyldighet att tala om läget – och presentera förslag som ska öka tryggheten och minska brottsligheten!

Vi moderater föreslår bl.a.

Fler poliser – högre polislöner
Kameraövervakning på brottsutsatta platser
Hårdare straff för kriminella
Slopa dagens form av mängdrabatt.
Slopa ”ungdomsrabatten” när man utdömer straff
Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan
 Stärkt förebyggande arbete

Och mycket, mycket mer.

Rösta på Moderaterna den 9 september!