Anders Ågren

Fyra av fem jobb skapas i småföretag!

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Umeå kommun får dåliga betyg i bl.a. Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser om svenska kommuners företagsklimat. Det handlar bl.a. om service, attityder och bemötande – och här finns det stort förbättringsutrymme i Umeå för att uttrycka sig diplomatiskt.