Anders Ågren

Ett hoppfullt Umeå!

I valet söker Moderaterna ditt förtroende. Vi har en ganska enkel idé. Vi tror på Umeå. Vi tror på alla som lever, arbetar, studerar, bor och skapar i vår kommun. Därför ser vi som vårt uppdrag att vara den politiska kraft som tydligast står upp för ett växande Umeå, där tillväxten kommer både stad och landsbygd till del.

Vi säger hellre JA än NEJ till människors idéer, vi ogillar förmynderi och tanken att det offentliga ska göra allt. Skatten ska vara låg i vårt Umeå och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärden.

Vi kommer alltid att sätta Umeå i främsta rummet och stå på umeåbornas sida. Vi behöver mer av nästan allt när kommunen växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar.

Bara så kan hela Umeå växa – med människors behov som utgångspunkt.