Anders Ågren

Vilket självmål av Holmlund (S) och Lindberg (S)! Men tack. Det stärker oss moderater såklart.

Ja, vi moderater vill sänka kommunalskatten. Ni har hört det förut. Så också denna valrörelse – vi moderater vill sänka kommunalskatten i Umeå med 1 kr under de kommande fyra åren. För att det är rätt och rättvist. Umeå kommun har ungefär två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. En genomsnittlig familj i Umeå där båda arbetar betalar ca 11.000 kr mer i skatt per år, än om man skulle bo i någon annan av de 20 största städerna i Sverige. 13 av dessa kommuner är dessutom S-styrda.

Indirekt – och sannolikt högst ofrivilligt – får vi stöd i den allmänna debatten även av såväl kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och hans företrädare Lennart Holmlund (S). Det tackar vi för. Båda har nämligen insett att hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Så här skriver Lennart Holmlund i dag (15/8) på sin blogg.

”Rösta inte på Vänsterpartiet. Orsaken till detta är att de vill höja kommunalskatten och det slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin. 50 öre på varje hundralapp man tjänar svider mer för de som har få hundralappar i inkomst. Vi ska inte öka klyftorna i samhället tycker jag för det leder ökad kommunalskatt till. Umeå är en kommun med förhållandevis hög skatt idag, betydligt högre än i jämförbara kommuner.” Det är jag själv som strukit under delar av citatet från Holmlunds blogg.

Lindberg var inne på samma spår i budgetdebatten i juni, där han gick till hårt angrepp på (V) just för att de ville höja skatten. Lindberg konstaterade ju helt korrekt att det slår hårdast mot dem med låga inkomster. Det var inte solidariskt. Precis.

Umeå kommun har under nuvarande S-styre två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner. Det är varken rätt eller rättvist. Precis som Lindberg och Holmlund konstaterar, så slår hög kommunalskatt hårdast mot dem med låga inkomster. Det är dags för förändring.

Rösta på Moderaterna. Vi inser vikten av lägre kommunalskatt – och med oss vid makten kommer vi också att sänka Umeås höga kommunalskatt. Det är rätt, det är rättvist, det är solidariskt.