Anders Ågren

Bygg nästa etapp på Umeå Airport!

För några år sedan så genomfördes en välbehövlig utbyggnad av Umeå Airport. Umeå kommun och regionen var medfinansiärer. Men alla var också medvetna om att det bara var en första etapp. Färdiga planer finns för etapp 2, med bl.a. påbyggnad med ytterligare en våning samt nosbryggor från våningen ut till flygplanen. För oss moderater är detta en mycket strategisk fråga, och jag har skrivit många gånger om det tidigare.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Det finns som sagt konkreta planer på nästa utbyggnadsfas för Umeå Airport. Den andra etappen som bl.a. vi moderater är varma förespråkare för. Det är i grunden ett statligt ansvar, men regionen och kommunen har tidigare varit med och tagit ansvar för förverkligandet via medfinansiering. Det är väl inte helt omöjligt att det kan bli en liknande lösning även denna gång om vi ska komma fram med projektet.

Hur som helst en mycket viktig del i att utveckla vår flygplats!